Rytmus opět na akci „ZLATÁ HUSA BEDRČSKÁ“


Děkujeme organizátorům šestnáctého ročníku akce „ZLATÁ HUSA BEDRČSKÁ“, že jsme mohli připravit pečínku pro účastníky akce. V rámci připraveného programu jsme zkusili dobrá srdce některých lidí, kteří věnovali dobrovolný finanční příspěvek do naší povolené veřejné sbírky na zajištění asistencí pro lidi s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Hodnota v zapečetěných kasičkách bude přesně spočítána po otevření na MěÚ v Benešově 14. 9. 2018. Těšíme se na další ročník a díky lidem, že jste ochotní pomoci.

Za Rytmus Střední Čechy,o.p.s. a jeho pracovníky Pavla Fleischhansová.