Známe výtěžek benefičního koncertu v Benešově


Benefiční koncert nejen barokní hudby v podání souboru Musica Diversata pod vedením dipl.um. pana Ctirada Sedláčka na počátku Adventu 2018 přinesl obecně prospěšné společnosti Rytmus Střední Čechy pěkných 4146,- Kč. Za tento finanční obnos děkujeme všem dárcům. Výtěžek byl předán na sbírkový účet, který hradí asistence přímo poskytnuté lidem se zdravotním postižením na Benešovsku.