A z chlapce je muž …


Narodil se chlapec, všichni okolo jásali a rodiče byli šťastní. Chlapec rostl a byl jiný než jeho vrstevníci. Různé věci se učil později a dalo mu to více práce. Začal kolotoč různých vyšetření s různými výsledky, až jedna moudrá paní doktorka řekla rodičům: „Tohle už chlapec nedožene“. Všichni okolo se lekli, někteří koukali jinam, někdo dokonce přešel na jiný chodník, aby rodiče s chlapcem nepotkal. Rodiče byli smutní a nešťastní, i nějaká ta slza ukápla. Až jednou řekli dost a začali tvrdě pracovat. Dělali stejné věci jako jiní rodiče, jen všechno museli opakovat nesčetněkrát, navrch ještě spousta rehabilitací, terapií, vyšetření a tak dále, a tak dále. A chlapec rostl, zvládal nové a nové věci a než se rodiče v tom kolotoči dokázali ohlédnout, je z chlapce mladý muž. A jaký muž! Ve sportu by leckterého pecivála od počítače strčil do kapsy, pracuje na zahradě, pomáhá v rodinné firmě, doma si udržuje svůj pokoj v pořádku, má za sebou i různé kulinářské pokusy. Hodně toho zvládne sám, s některými věcmi ale stále potřebuje pomoc… A co dál?

Dorůstá generace mladých lidí se zdravotním postižením, kteří se narodili po roce 1989, nebyli již automaticky umísťováni do ústavních zařízení, dětství strávili v rodinách s rodiči, kteří museli svým dětem věnovat mnohonásobně více času a trpělivosti, než rodiče ostatních dětí. Dnes na sebe mohou být právem hrdí. Tím, že se obtížné situaci postavili čelem, umožnili svým dětem, aby vyrostly ve svém domově, obklopeni milujícími lidmi a zajistili jim šťastné dětství. Jenže teď jsou z dětí mladí lidé a stejně jako ostatní mladí lidé mají právo žít svůj samostatný dospělý život, byť s větší či menší podporou. Tu by jim měly poskytovat sociální služby, kterých je málo a ty co jsou, mají často z důvodu nedostatečného financování nedostačující kapacitu.

Vedle několika dalších neziskových organizací podporuje lidi se zdravotním postižením na Říčansku, s finanční podporou radnice v Říčanech, organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Poskytuje dvě sociální služby Sociální rehabilitaci a Podporu samostatného bydlení. V rámci služby Sociální rehabilitace pomáhá lidem se zdravotním postižením najít práci a zapracovat se na pracovním místě, v kurzech připravených jednotlivým lidem na míru získávají lidé s postižením dovednosti nezbytné pro běžný život. Služba Podpora samostatného bydlení připravuje mladé lidi, kteří vyrostli v rodinách na co nejsamostatnější život, a zároveň poskytuje potřebnou podporu lidem se zdravotním postižením, kteří již samostatně bydlí.

Za tým pracovníků Rytmusu Střední Čechy, o.p.s.
Mgr. Petra Povolná, vedoucí služby Podpora samostatného bydlení