Lenka získala práci s Rytmusem !!!


Happy end pro slečnu Lenku a firmu V- systém elektro s.r.o., kteří našli společnou cestu.

Lidské potřeby jsou různé a Rytmus se snaží svým uživatelům být tím správným průvodcem cestou k soběstačnosti. Slečna Lenka je mladá a energická žena, která hledala práci na otevřeném trhu práce. Díky své vytrvalosti a chuti do dospělého života se zařadila do pracovního procesu, kde je, jak sama říká moc spokojená.

Více z vyjádření zaměstnavatele V- systém elektro s.r.o.:

Slečna Lenka nastoupila do V-systém elektro s.r.o. v průběhu dubna tohoto roku. Po absolvování několikadenní neplacené praxe „naskočila“ do pracovního poměru. V prvních měsících byla její práce kontrolována ze strany asistentek společnosti Rytmus. Zprvu pravidelně po celou délku pracovní doby (tedy 4 hodin denně), posléze se doba asistencí zkracovala, v červnu asistence probíhaly nárazově a od července je Lenka schopna pracovat zcela bez asistencí.Ve V-systém je Lenčinou náplní práce úklid a doplňkově kompletace krabiček na naše výrobky. Lenka je velice optimistická a veselá, což výrazně přispívá k tomu, že nemá problém s komunikací s ostatními kolegy. Náplň práce má pro každý den předem určenu. Pro usnadnění má k dispozici jakýsi souhrn denních činností včetně jejich konkrétnějšího rozpisu. Ale nikdy není problém, pokud dojde ke změně a v daný den je třeba vykonat jinou činnost, činnosti prohodit apod. Pokud kontrolou zjistíme, že je něco třeba opravit, upozorníme a Lenka to vždy, ochotně opraví. Pokud potřebuje, nemá problém za námi přijít a zeptat se. Je patrné, že ve firmě i náplni práce se zorientovala a je schopna pracovat vcelku samostatně. Samozřejmě, spolupráce s Lenkou má svá specifika a je třeba s tímto k práci přistupovat. Nicméně toto nevidíme jako nepřekonatelný problém a se slečnou Lenkou jsme spokojeni. A i od Lenky máme zpětnou vazbu, že ji práce pro V-systém elektro s.r.o. těší a baví.“

Za Rytmus jsme velice rádi, že Vám můžeme takový příběh představit. Děkujeme firmě V- systém elektro s.r.o. a Lence za skvělou spolupráci a přejeme hodně pracovních úspěchů.

Za Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Soňa Sanitráková,
konzultantka podporovaného zaměstnávání