Tranzitní program – přechod do další životní etapy


Posláním organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je podporovat lidi s mentálním postižením v aktivním zapojení do společnosti a v seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí. Organizace nabízí dvě registrované sociální služby – Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace.
Tranzitní program je jedna z možností Sociální rehabilitace, jejímž smyslem je usnadnit dospívajícím lidem s mentálním postižením přechod z jedné životní etapy do druhé – v našem případě ze školy do zaměstnání. Cílem je co nejlépe začít své dospělácké období.
Ve své práci se často setkáváme s tím, že studenti s mentálním postižením neví, co budou po škole dělat a neumí si svou budoucnost a své budoucí povolání reálně představit. V rámci Tranzitního programu zajišťujeme studentům Praktické školy co nejvíce informací a zkušeností v oblastech důležitých pro samostatný život. Zaměřujeme se na oblast bydlení, volného času a hlavně zaměstnání. V rámci programu se studenti účastní Job klubů (skupinových setkání), na kterých jim lektoři společně s asistenty přibližují svět práce. Dbají na to, aby vše bylo studentům srozumitelné.
Teorii vždy propojíme s praxí – například formou exkurzí. Teoretické informace tak mohou studenti převést do reálného života. Exkurze umožní studentům nahlédnout na různá pracovní místa a poznat nové pracovní pozice v Benešově i okolí. Teoretické informace z Job klubů jsou tak hned jasnější.
Nepostradatelnou součástí Tranzitního programu je individuální praxe. Vždy vychází z individuálních potřeb a přání konkrétního studenta. Je to příležitost vyzkoušet si zaměstnání na otevřeném trhu práce a své získané znalosti převést do praktických činností. Na plánování praxe se podílí student a pracovníci z Rytmusu, ale i škola a rodina. Realizace praxe probíhá v doprovodu asistenta, který pomáhá se zvládnutím nejen nové pracovní činnosti, ale i se zvládnutím nové sociální role – role zaměstnance. Asistent se snaží o začlenění studenta na pracoviště a podporuje tak navazování nových sociálních vztahů.
Díky Tranzitnímu programu si student vyzkouší smysluplnou práci v běžném prostředí, získá potřebné pracovní i sociální dovednosti, zvýší svou samostatnost a upevní si představu o svém zaměstnání po ukončení školní docházky. To přispívá zdravému sebevědomí, které všichni potřebujeme pro spokojený dospělácký život.

Za Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Bc. Soňa Bendová,
konzultantka Podporovaného zaměstnávání a Tranzitního programu