Podporované zaměstnávání dává šanci


Co je podporované zaměstnávání (PZ)?
Program PZ, poskytovaný neziskovou organizací Rytmus Střední Čechy, pomáhá lidem se zdravotním postižením najít a udržet si zaměstnání v běžném (nechráněném) pracovním prostředí. PZ je postaveno na individuální podpoře poskytované uživatelům služby a jejich zaměstnavatelům. Usilujeme o vytvoření stabilního a perspektivního pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a uživatelem. PZ je poskytováno bezplatně a je časově omezeno.
Zájemci o pomoc k nám přicházejí z vlastní iniciativy, protože jim chybí možnost pracovního uplatnění a seberealizace v jejich životě. Často se jedná o lidi s přiznaným invalidním důchodem. Pracujeme s reálnými možnostmi a schopnostmi uživatelů a konkrétních zaměstnavatelů a dostupného trhu práce. Pomáháme jim s přípravou na budoucí zaměstnání formou tréninku stávajících a nácviku nových dovedností, při hledání práce a jednání se zaměstnavatelem. Unikátním prvkem PZ je možnost přímé podpory na pracovišti zaměstnavatele ze strany pracovního asistenta.

Komu pomáháme?
Naší cílovou skupinou jsou lidé v produktivním věku, kteří mají sníženou schopnost najít a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Služba je určena zejména lidem s mentálním postižením, duševním onemocněním. Pracujeme i s lidmi s poruchami autistického spektra.

Jak podporujeme spolupracující zaměstnavatele?
Pomáháme jim při nastavení komunikace s uživatelem, s vyřizováním administrativních záležitostí týkajících se zaměstnání uživatele, s vytipováním vhodné pracovní pozice, se začleněním do kolektivu a se zapracováním uživatele přímo na pracovišti. Zaměstnavatelům můžeme v některých případech pomoci při vyřizování dotace či při jednání o dotaci na pracovní pozici uživatele.

Jaké přínosy a rizika z toho plynou zaměstnavateli?
Naše organizace usiluje o propojení požadavků konkrétního zaměstnavatele s možnostmi konkrétního žadatele o práci. Někteří uživatelé Rytmusu hledají pomocné práce a přidružené činnosti, a tak zaměstnavatel díky tomu může efektivněji využít kvalifikované zaměstnance. Dalším přínosem jsou finanční výhody při splnění povinného podílu, daňové úlevy, případně dotované místo od ÚP.
Zaměstnávání těchto osob přirozeně přináší i problematické situace a rizika, se kterými se snažíme pracovat a zaměstnavatele na ně připravovat. Cílem je dovést uživatele k maximální možné samostatnosti. I po ukončení podpory uživatele ze strany naší organizace se předpokládá následná podpora ze strany zaměstnavatele (např. specifická forma zadávání pracovních úkolů, častější kontrola práce apod.).
Počet osob s trvalým zdravotním postižením se zvyšuje. Tito lidé mají částečně zachován pracovní potenciál, který mohou využít a zkvalitnit si tak vlastní život i být prospěšní společnosti.

Jaký přínos má služba pro naše uživatele a pro společnost?
Práce má dle našich zkušeností pozitivní vliv zejména na psychický stav uživatele, zvýšení jeho sebehodnocení a ve většině případů zlepšení sociálních vztahů a situace v rodině.
Rytmus Střední Čechy lidem se zdravotním postižením zpřístupňuje to, co je pro většinovou společnost běžné. Věříme, že každý má dostat šanci zjistit, co je v jeho možnostech. Toto lze ověřit jen praxí, která všem stranám ukáže v jakém rozsahu je uživatel schopen pracovat a zda je pro něho vhodné pracovní místo na dostupném trhu práce. V případě, že uživatel ani s podporou nenajde vhodné pracovní uplatnění, hledáme s uživatelem jinou cestu k seberealizaci než je zaměstnání.

Za Rytmus Střední Čechy, o.p.s. tým sociální rehabilitace – Kutná Hora