Kurzy sociálních a praktických dovedností


Lidé se zdravotním postižením jsou často odkázáni na pomoc druhých. Přesto jsou schopni naučit se zvládat běžné činnosti ve svém životě, buď zcela samostatně, nebo s nižší mírou podpory okolí. Proč tedy za ně dělat věci, které mohou a chtějí zvládnout sami?
Organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. v rámci služby Sociální rehabilitace nabízí lidem s mentálním postižením několik vzdělávacích programů. Mohou s asistentem trénovat dovednosti spojené s cestováním, vařením, prací na počítači, hospodaření s penězi, sebeobsluhou a další. Stačí si jen vybrat z nabízených aktivit či promyslet, co se zrovna člověk potřebuje naučit.
Trénink probíhá skupinovou, ale i individuální formou v prostorách organizace nebo venku v terénu. Každý kurz je ušitý na míru konkrétním lidem. Je omezen pouze časově na 4 až 6 měsíců.
O jaký kurz je největší zájem? Dlouhodobě mezi nejoblíbenější patří Kurz vaření. Naučit se připravit jednoduchá jídla je o to lákavější, že si člověk může výsledek sníst anebo odnést domů pochlubit se svým blízkým.
Ani práce s počítačem nijak nezaostává za vařením. I lidé s postižením využívají moderní technologie. Vyhledávají na internetu informace dle svých zájmů a potřeb, komunikují přes sociální sítě.
Za zmínku stojí rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, akreditovaný MŠMT. Absolventům může získané osvědčení pomoci nejen k nalezení práce v administrativně, ale také zvýšit sebevědomí, že i přes své znevýhodnění zvládli více, než jiní čekali. Velkou motivací pro realizaci vzdělávacích aktivit je pořadník zájemců o službu 🙂 .

Za Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Jitka Mihaliaková, DiS.