Řídit různorodost zaměstnanců na pracovišti má smysl


Práce zaujímá v žebříčku hodnot české společnosti významné místo. Většina z nás si svůj život bez ní nedokáže představit – a to nejen kvůli pravidelnému příjmu. Chyběl by nám společenský kontakt, pocit užitečnosti a nemohli bychom udržovat a rozvíjet své schopnosti. Stejně to vnímají i lidé se zdravotním postižením.

Pracovní povinnosti činí na zaměstnance nároky. Sami si představte ranní vstávání do práce. Co všechno musíte zvládnout, abyste přišli včas… Zvládání překážek nás učí a rozvíjí. A lidé se zdravotním postižením musí navíc ve svém životě zvládnout překážky, které vyplývají z jejich postižení.

Potřeba práce není jen přáním k vlastní seberealizaci. Je to lidské právo zaručené ústavním pořádkem. Listina základních práv a svobod všem občanům zaručuje získávat prostředky pro své potřeby prací.

Jak lze naplnit právo na práci například u člověka se zdravotním postižením přibližuje pracovnice obecně prospěšné společnosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s., Michaela Zavadilová:

„Naše organizace již 16 let podporuje zejména lidi s mentálním postižením nebo duševním onemocnění, kteří chtějí pracovat na otevřeném trhu práce. Pomáháme jim úspěšně projít celým procesem hledání vhodného zaměstnání. Společně trénujeme dovednosti související s hledáním práce, poskytujeme podporu při oslovování zaměstnavatelů a v neposlední řadě zajišťujeme i bezplatnou asistenci přímo na pracovišti, v jejich zaměstnání.“

Ze zkušenosti dodává:

„Lidé bez postižení se na trhu práce umí zorientovat a najít si své zaměstnání sami. Člověk se zdravotním postižením potřebuje konkrétní pomoc a pak je velká šance, že bude také úspěšný.“

S logistickou společností DB Schenker navázal Rytmus spolupráci v listopadu 2018, kdy se o pracovní místo ve firmě ucházeli 2 uživatelé jeho služeb.

„Díky vstřícnému kroku ze strany firmy při řešení dopravy na pracoviště mohli od ledna 2019 začít ve firmě pracovat. Zpočátku využívali podporu asistenta při cestování do práce i přímo na pracovišti při zapracovávání. Asistence se postupně snižovaly a dnes již pracují tito zaměstnanci bez potřebné externí podpory, “ vzpomíná Michaela a oceňuje společensky odpovědný přístup firmy a spolupráci s HR manažerkou a vedoucí oddělení.

Přístup k lidem se zdravotním postižením ve firemní kultuře společnosti DB Schenker popisuje HR manažerka Lucie Horová:

„V DB Schenker je pro nás jednou z nejvýznamnějších hodnot diverzita, díky které můžeme růst nejen jako společnost, ale zároveň jako zaměstnanci a lidé. Proto o diverzitě pouze nemluvíme, ale žijeme s ní. Vnímáme, že zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců je velmi zodpovědná aktivita. A pokud chceme, aby byla smysluplná, je třeba ji tak i řídit. Vyžaduje správnou formu komunikace, velkou dávku trpělivosti, vzájemného porozumění a respektu. A to se díky spolupráci se zdravotně znevýhodněnými kolegy učíme.“

Po téměř roční zkušenosti Lucie Horová dodává:

„Zjišťujeme, co je v práci podstatné pro ně samotné, ale také pro jejich blízké spolupracující okolí, zejména nadřízeného a kolegy bez handicapu. S odstupem času a přívalem zkušeností vnímáme, že situace a překážky, kterým čelíme, si často uměle vytváříme sami. Uvědomujeme si, že nezáleží jen na tom, co děláme, ale i na tom, jak to děláme. A i když se stále učíme, rádi bychom v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením pokračovali i nadále. Cennější učitele bychom asi hledali jen stěží.“

Odrazem řízení diverzity na pracovišti je názor jedné ze zaměstnankyň:

„Práci v Schenkeru mám moc ráda. Se zapracováním mi pomohli asistenti z Rytmusu. Od května chodím už do práce samostatně. Když potřebuji s něčím pomoci, můžu se obrátit na vedoucí nebo kolegy. Práce mě baví a chci si jí udržet.“  

 

Mnoho lidí se zdravotním postižením nechce pasivně přijímat finanční zajištění ze sociálních dávek. Chtějí zvládat své povinnosti a aktivně se uplatnit. To je i výzva pro celou společnost v České republice, aby činila opatření, která umožní všem lidem zapojit se navzdory zdravotním a jiným rozdílům.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.