OMEZENÍ SLUŽEB V DOBĚ EPIDEMIE COVID-19


Za účelem snížení rizika nákazy zajišťujeme od 16.3.2020 až do odvolání služby
pouze v nezbytném rozsahu.

Našim klientům jsme k dispozici v terénu pro zajištění základních materiálních potřeb (potravin, léků, financí) a nezbytných úředních záležitostí, nebo potřebné asistence na pracovišti.
Jsme také k dispozici na telefonu – pro konzultace a zajištění psychické pohody.

Než budeme moci služby poskytovat opět v plném rozsahu, šijeme tolik potřebné roušky
a podílíme se na zajištění nezbytné pomoci i dalším osobám
(senioři, lidé se zdravotním postižením, samoživitelé atp.) a službám v regionu.

Přejeme pevné zdraví!