9.ročník celorepublikové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 zahájen.


Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v letech 2010 – 2015 uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR téměř 22,4 miliardy korun. 96% těchto prostředků získali zaměstnavatelé na chráněném trhu práce.
O to více je třeba ocenit firmy na běžném pracovním trhu, které i bez státních prostředků dokáží poskytnout pracovní místo lidem se zdravotním postižením. 

V pondělí 2. března 2020 začal již 9. ročník republikové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020.

Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením na běžném pracovním trhu. Prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe rozšíříme myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům.

Soutěž vyhlašuje organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. společně s dalšími organizacemi v těchto krajích:

  • Hlavní město Praha (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.)
  • Karlovarský kraj (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.)
  • Středočeský kraj (Rytmus – Střední Čechy, o.p.s.)
  • Liberecký kraj (Rytmus Liberec, o.p.s.)
  • Jihomoravský kraj (AGAPO, o.p.s.)
  • Ústecký kraj (Agentura Osmý den, o.p.s.)
  • Královehradecký kraj (Aspekt, z.s.)

Široká veřejnost může nominovat z regionu Střední Čechy zaměstnavatele od 2. března 2020 do 30. září 2020 prostřednictvím online nominačních formulářů umístěných na webových stránkách soutěže www.stejnasance.cz

Kontakt: 
Středočeský kraj (Rytmus Střední Čechy, o.p.s.)
Iva Vencovská DiS., vencovska@rytmus.org | +420 773 391 204

Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2003 pod zakladatelem Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. jako pobočka v Benešově. Od roku 2008 působí již jako samostatná organizace na Benešovsku a Kutnohorsku. Prostřednictvím poskytování sociálních služeb podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života – v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách.

Plakát ke stažení