Veřejná sbírka: Tréninková kuchyň. Jdeme do finále!


JEN DO 30.6.2021 se můžete připojit k naší veřejné sbírce.

POMŮŽETE nám tak zajistit důstojnou tréninkovou kuchyň pro lidi se zdravotním postižením, která bude odpovídat jejich potřebách. Navíc, díky potvrzení o daru si budete moci snížit daňový základ (nově až o 30%) – ať už jste firma, OSVČ nebo zaměstnanec.   

Přispět jakoukoliv částkou můžete:

  • na transparentní účet 2601930886 / 2010
  • přes dárcovskou platformu Donio.cz „(projekt Vařením k samostatnému životu). 

  • nebo v hotovosti do pokladny organizace.

Všem laskavým dárcům děkujeme za podporu!