Děkujeme za podporu Výboru dobré vůle


Vzdělávací potřeby zaměstnanců organizace jsou v roce 2022 v rámci projektu
„Zlepšujeme se pro Vás“ 
podpořeny z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Děkujeme!