Poslání a vize

Naším posláním je umožnit lidem se zdravotním postižením
aktivně se zapojovat do společnosti a naplňovat svá práva.
Poskytovat každému takovou podporu, aby mohl pracovat a bydlet v běžném prostředí. 

Vize 2029
Stojíme na pevných základech. 
Umíme flexibilně a včas naplňovat potřeby cílové skupiny, a proto jsme uznávanou regionální NNO.  
Jsme první volbou jak pro cílovou skupinu našich služeb, tak pro kvalifikované pracovníky. 
Naši zaměstnanci za svou skvělou práci dostávají skvělé finanční ohodnocení. 
Víme, čeho chceme dosahovat a jsme v tom úspěšní
– i díky pestré síti podporovatelů.