Poslání a vize

Naše poslání

Umožňujeme dospělým i dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám žít tak,
jak je pro většinu jejich vrstevníků běžné.
Usilujeme o naplněný a důstojný život lidí s postižením.
Přispíváme k vyšší kvalitě jejich života. 

Vize 2029
Stojíme na pevných základech. 
Umíme flexibilně a včas naplňovat potřeby cílové skupiny, a proto jsme uznávanou regionální NNO.  
Jsme první volbou jak pro cílovou skupinu našich služeb, tak pro kvalifikované pracovníky. 
Naši zaměstnanci za svou skvělou práci dostávají skvělé finanční ohodnocení. 
Víme, čeho chceme dosahovat a jsme v tom úspěšní
– i díky pestré síti podporovatelů.