Poslání a vize

Naším posláním je podporovat lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí.

Vize 2022
Jsme stabilní, respektovanou, partnerskou organizací.
Jsme příležitostí pro lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním k aktivnímu uchopení jejich vlastního života.
Jsme kvalifikovaný tým, který je hrdý na svou práci.