Tak i já mám práci

Pan J. začal spolupracovat s agenturou pro podporované zaměstnávání v době, kdy pracoval u stavební firmy v místě jeho bydliště jako pomocný dělník. Práci dělníka mu pomohli najít a vyřídit zaměstnanci zařízení ústavní péče (včetně opatrovníka), ve kterém pan J. žije.

V dosavadní práci nevyhovoval panu J. především pracovní kolektiv. Chtěl si najít práci novou a následně ve stavební firmě skončit.

Práci hledal pan J. společně se svým pracovním konzultantem intenzivně více než ¾ roku, dokud neproběhlo jednání s firmou provozující slévárnu oceli a hliníku. Pracovnice osobního oddělení projevila velký zájem o hledání možnosti pracovního uplatnění pro pana J. Po konzultaci s panem J. o jeho představách, možnostech a schopnostech vytipovala společně s pracovním konzultantem vhodné pracovní místo – s manuálními, převážně stereotypními pracovními činnostmi a přívětivým pracovním kolektivem. Pan J. měl možnost se s pracovními činnostmi, pracovním prostředím i pracovním kolektivem předem seznámit.

Protože se nabídka pracovního místa panu J. líbila a zaměstnavatel měl zájem začít využívat jeho pracovní potenciál co nejdříve, byly ještě ten den domluveny okolnosti nástupu do zaměstnání.

Po ukončení dosavadního zaměstnání a úspěšném absolvování vstupní lékařské prohlídky podepsal pan J. s firmou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Byl zaměstnán na zkrácený úvazek s uzpůsobenou pracovní dobou podle možností dopravního spojení z místa jeho bydliště.

V průběhu prvního pracovního týdne byl pan J. doprovázen pracovním konzultantem a později pracovním asistentem. Podpora ze strany pracovního asistenta však byla již od poloviny pracovního týdne směřována převážně do oblastí nepřímo souvisejících s prací (doprovod na pracoviště a z pracoviště, pomoc s vyřizováním obědů, zaznamenání příchodu a odchodu, …), protože na pracovišti velice dobře fungovala přirozená podpora a pan J. měl s pomocí pracovního konzultanta a asistenta vytvořeny pracovní pomůcky, které potřebu jejich přítomnosti na pracovišti minimalizovaly.

Pan J. pracoval prvních 5 dní po boku určeného spolupracovníka, který jej zaučoval. S panem J. a pracovním konzultantem také pravidelně průběh zaučování konzultoval vedoucí pracovník, který velice ochotně a konstruktivně řešil požadavky pana J. na uzpůsobení některých pracovních úkonů. 

Pan J. se velice rychle zaučil a zorientoval, již po 14 dnech vykonával dle hodnocení vedoucího pracovníka práci rychleji a kvalitněji, než předešlý pracovník.

V pracovním kolektivu se pan J. cítí velice dobře, má možnost se na ostatní spolupracovníky obrátit s dotazem či žádostí o pomoc. Někteří spolupracovníci dokonce přicházejí s novými návrhy dalších možných pracovních pomůcek.

Zaměstnavatel – vedoucí pracovník i ostatní spolupracovníci jsou rádi, že s nimi pracuje někdo, kdo je spolehlivý, kdo pracuje rychle a kvalitně.

 jiri_metaz