Vaše přání, náměty, připomínky

Máte přání, námět, připomínku nebo se vám na naší službě něco nelíbí?

Nebojte se nám to sdělit.
Každé přání, námět, připomínka nebo stížnost nám může pomoci zkvalitnit službu.

Sdělit nám své podněty může kdokoliv: zájemci o službu, uživatelé, jejich blízcí, opatrovníci, klíčoví pracovníci či organizace a instituce. Podněty je možné sdělit osobně, písemně nebo telefonicky. Podnět může podat i třetí osoba. Podněty je možné sdělit také anonymně. 

Přání, námět, připomínku i stížnost je možné sdělit / předat každému pracovníkovi z organizace. Ten je předá svému nadřízenému. Přáními, náměty a připomínkami se zabýváme na společných poradách. Stížnosti řeší vedoucí služby. Pokud je stížnost podána proti vedoucímu služby, řeší jí ředitel. Pokud je podána proti řediteli, zabývá se jí správní rada.
Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dní, pokud by to bylo nutné, může lhůtu ředitel prodloužit.

O řešení stížnosti budete informováni. Pokud je stížnost podána třetí osobou a týká se konkrétního klienta našich služeb, bude i on o stížnosti a jejím řešení informován.
Anonymní stížnost je možné dát do schránky na běžnou poštu, která je umístěna mimo prostory pracoviště. V případě podání anonymní stížnosti se o jejím řešení dozvíte z nástěnky před dveřmi do našich kanceláří. 

Pokud nejste s řešením stížnosti spokojen/a, můžete se odvolat k řediteli organizace, ke správní radě nebo k ombudsmanovi – veřejnému ochránci práv: Údolní 39, 602 00 Brno, tel: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz.