Neobyčejné rodičovství

Jde o program, který pomáhá rodičům s mentálním postižením osvojit si nové kompetence potřebné pro adekvátní péči o vlastní dítě a tím podpořit jejich rodičovská práva. Služba směřuje k postupnému osamostatňování rodičů s mentálním postižením tím, že jim pomáhá rozvíjet a budovat nové dovednosti a schopnosti.

Cíle:

  • naučit rodiče s mentálním postižením uspokojovat potřeby dítěte v základních oblastech – hygiena, zdraví, strava, odpočinek, bezpečí a podnětné prostředí;
  • naučit rodiče s mentálním postižením rodičovským právům a povinnostem tak, aby je uměli naplňovat a uplatňovat;
  • naučit rodiče s mentálním postižením ve vztahu k dítěti plánovat čas, aktivity a rozpočet;
  • naučit rodiče s mentálním postižením ve vztahu k dítěti budovat hranice;
  • naučit rodiče s mentálním postižením ve vztahu k dítěti komunikaci;
  • napojit rodinu na dostupné služby a zároveň zapojit přirozené okolí.