Kurzy

Kurzy na zvyšování dovedností

jsou určeny:
 
 • pro osoby se zdravotním postižením
 obecným cílem kurzů je:
 
 •  osvojení nových sociálních a praktických dovedností v oblastech běžného života
 •  prohloubení stávajících dovedností
 •  usnadnit uživatelům zapojení do společnosti
 obsah:
 
 •  každý kurz je připravován dle potřeb a dovedností účastníků.
 •  kurz je realizován jedním lektorem, v případě potřeby pomáhá asistent
počet účastníků:
 
 •  3 až 5 lidí
časový rozsah:
 
 •  dle individuální potřeby účastníků
 •  frekvence setkávání – většinou jednou týdně 2 vyučovací hodiny

V současné době nabízíme tyto kurzy:

Rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“
( akreditace MŠMT )

je určen:

 • pro osoby se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na trhu práce
 • pro osoby, které vzhledem ke svému postižení vyžadují specifický přístup při výuce

cílem je:

 • naučit se ovládat základní úkony s počítačem
 • rozumět základním pojmům – programy, složky, soubor
 • naučit se počítač zapnout, vyhledat a spustit program
 • naučit se práci s programem WORD – napsat text a upravit ho
 • naučit se práci s programem Excel – vytvořit jednoduchou tabulku
 • naučit se ovládat internet a elektronickou poštu

obsah:

 • pro tento kurz jsou dány přesné osnovy (témata + hodinová dotace)
 • do určité míry lze obsah přizpůsobit možnostem a dovednostem účastníků

počet účastníků: max. 3 účastníci

časový rozsah:

 • 80 hodin
 • frekvence setkávání – většinou  2x týdně 3 vyučovací hodiny