Kurzy

Kurzy na zvyšování dovedností

jsou určeny:
 
 • pro osoby se zdravotním postižením
 obecným cílem kurzů je:
 
 •  osvojení nových sociálních a praktických dovedností v oblastech běžného života
 •  prohloubení stávajících dovedností
 •  aktivnější zapojení do společnosti  
 obsah:
 
 •  každý kurz je připravován dle potřeb a dovedností účastníků
 •  kurz je realizován jedním lektorem, v případě potřeby pomáhá asistent
počet účastníků:
 
 •  3 až 5 lidí
časový rozsah:
 
 •  dle individuální potřeby účastníků
 •  frekvence setkávání – většinou jednou týdně 2 vyučovací hodiny

V současné době nabízíme tyto kurzy:

 • Hospodaření s penězi  
  (Umět hospodařit s danou částkou. Umět zaplatit za zboží nebo služby.)
 • Samostatné cestování
  (Naučit se cestovat – zvládat samostatně konkrétní cestu.)
 • Práce s počítačem
  (Umět používat počítač pro svou potřebu.)
 • Vaření
  (Umět uvařit jednoduchá jídla.)
 • Bezpečnost na internetu
  (Umět využívat bezpečně internet.)
 • Jak trávit volný čas
  (Získat konkrétní představu o možnostech trávení volného času a naučit se ho plánovat.)
 • Společenské chování 
  (Umět se vhodně chovat v různých situacích.)
 • Čtení a psaní pro život 
  (Udržet si dovednost číst a psát. Rozvíjet dovednosti číst a psát.)
  (Osvojit si základy čtení a psaní. Umět využívat dovednost čtení/ psaní ve svém životě.)
  (Zlepšit srozumitelnost řeči.)

Rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“
( akreditace MŠMT )

je určen:

 • pro osoby se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na trhu práce
 • pro osoby, které vzhledem ke svému postižení vyžadují specifický přístup při výuce

cílem je:

 • naučit se ovládat základní úkony s počítačem
 • rozumět základním pojmům – programy, složky, soubor
 • naučit se počítač zapnout, vyhledat a spustit program
 • naučit se práci s programem WORD – napsat text a upravit ho
 • naučit se práci s programem Excel – vytvořit jednoduchou tabulku
 • naučit se ovládat internet a elektronickou poštu

obsah:

 • pro tento kurz jsou dány přesné osnovy (témata + hodinová dotace)
 • do určité míry lze obsah přizpůsobit možnostem a dovednostem účastníků

počet účastníků: max. 3 účastníci

časový rozsah:

 • 80 hodin
 • frekvence setkávání – většinou  2x týdně 3 vyučovací hodiny