Tranzitní program

Tranzitní program „Ze školy do práce“ (dále jen TP)  je určen pro mladé lidi s postižením, kteří se připravují na přechod ze školy do běžného dospělého života a práce a potřebují k tomu podporu. Tento přechod se uskutečňuje zejména prostřednictvím exkurzí na konkrétních pracovištích a následně pak individuálních praxí na běžných pracovištích za podpory pracovního asistenta.

Uživatel má možnost (Cíle služby):

 • rozvinout si dovednosti potřebné k nalezení a získání práce
 • vytvořit si představu o místním trhu práce
 • získat pracovní zkušenost a posílit si pracovní návyky

TP je prevencí nezaměstnanosti absolventů škol, kteří mohou být výrazně znevýhodněni na otevřeném trhu práce.

Některé výhody TP:

 • student si může vyzkoušet různé typy práce v běžném prostředí a lépe se pak rozhodnout pro určitý druh práce
 • student i zaměstnavatel si mohou nezávazně vyzkoušet spolupráci – zaměstnavatel spíše vezme studenta na praxi než přímo do zaměstnání, ale během praxe může zjistit, že by jej mohl zaměstnat
 • individuální praxe- student je na pracovišti sám za sebe, není součástí davu
 • výběr pracoviště a celý průběh praxe vychází z předpokladů, schopností a zájmů studenta
 • student má na svém pracovišti asistenta
 • v reálném zaměstnání má student možnost využít v praxi teoretické znalosti ze školy a zároveň má větší motivaci se je učit ve škole
 • v případě přechodu z praxe přímo do zaměstnání student neztrácí potřebné návyky
 • jestliže student nemůže být zaměstnán na místě praxe, nebo potřebuje-li další podporu, má možnost vstoupit do navazujícího programu Podporované zaměstnávání

Přínos TP:
Přímý a dlouhodobý kontakt s prostředím běžného trhu práce rozvíjí nejen pracovní dovednosti a pracovní návyky uživatele, ale přispívá také k rozvoji sociálních a jiných dovedností přímo či nepřímo souvisejících s prací. Úspěšné absolvování TP umožní uživatelům snadnější zapojení na trh práce.

Základní informace o Tranzitním programu k poslechu: