Skupiny Sebeobhájců

Od roku 2008 se v naší organizaci pravidelně scházejí skupiny Sebeobhájců. Jedna skupina je v Benešově, druhá v Kutné Hoře. Jde o skupiny lidí převážně s mentálním postižením. Cílem práce Sebeobhájců je informovat veřejnost o životě lidí s postižením, dát vědět o svých názorech a přáních, učit se znát svá práva a povinnosti, učit se novým dovednostem a setkávat se s lidmi s podobnými zkušenostmi a problémy.

Heslem Sebeobhájců je: “ Nechceme být chráněni před životem, chceme se ho účastnit! „

Sebeobhájci jsou lidé, kteří se pravidelně setkávají a společně mluví o věcech, které jsou pro ně důležité. Učí se dělat rozhodnutí a mluvit sami za sebe a také v zájmu těch, kteří to nemohou nebo nedokáží. Mluví o věcech, které jsou důležité také pro jiné lidi s postižením. Například problémy s kamarády a vrstevníky, jak si poradit s nakupováním, s penězi, práva lidí s postižením, práce, bydlení, jak se chovat bezpečně, jak si požádat o pomoc…

Sebeobhájci se chtějí naučit prožívat svůj život ve společnosti, ne na jejím okraji. Chtějí, aby na ně ostatní pohlíželi v první řadě jako na lidi, ne jako na postižené. Učí se o svých právech, ale i o své odpovědnosti. Vzájemně se mohou podpořit a poradit si.

Skupiny se scházejí jedenkrát měsíčně. Kromě lidí s postižením tam chodí asistenti, kteří pomáhají v případě potřeby např.
s doprovodem a dopravou, se zapisováním, moderováním schůzky, s přípravou konference. Asistenti skupinu neřídí, tuto činnost si organizují sami Sebeobhájci.