Popis služby

Co služba nabízí

  • Podporu při hledání a zařizování vlastního či nájemního bytu.
  • Podporu při hospodaření s penězi.
  • Podporu při úklidu a udržování domácnosti.
  • Podporu při přípravě jídla a při nákupech.
  • Podporu v partnerských a mezilidských vztazích. Podporu při výchově dětí.
  • Podporu při plánování času.
  • Podporu při doprovázení do různých institucí, škol, úřadů.
  • Podporu při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
  • Podporu při cestování.

 Jak služba probíhá

Každý uživatel má svého case manažera, se kterým plánuje, čeho by chtěl dosáhnout, jak by chtěl žít a jaké kroky jsou k naplnění představy důležité.

Dále ve službě pracují asistenti, kteří poskytují uživateli potřebnou podporu. Asistenti podporují uživatele tak, že při tréninku dovednosti, kterou uživatel nezná/neumí, uživatele učí, pak ji uživatel provádí pod dohledem asistenta a pokud uživatel již dovednost plně zvládá sám, asistent do této konkrétní dovednosti již nezasahuje, protože to není třeba.

Služba je běžně dostupná od 7 do 20 hodin včetně svátků i víkendů. V individuálních případech je možné ji poskytnout i mimo stanovený čas. Užívání služby není podmíněno žádnou lhůtou. Služba může probíhat neomezeně dlouhou dobu.

Informační leták ke stažení

Leták pro uživatele