Ceník služby

Kolik služba stojí

Cena služby se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Uživatel platí za 1 hodinu asistence částku určenou ceníkem výkonů služby Podpora samostatného bydlení.
Pokud není asistence poskytována celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.