Pravidla poskytování služby

1) Služba je určena pro lidi, kteří si přejí bydlet samostatně v bytě a potřebují podporu. Uživatel má byt vlastní nebo pronajatý nebo byt teprve hledá.

2) Uživatel si je vědom, že mu bude poskytována podpora, tj. že ji potřebuje.

3) Služba je poskytovaná každý den od 8:00 – 16:00 hodin. Mimořádně může být poskytnuta i mimo tuto dobu.

4) Služba je poskytována na základě smlouvy. Smlouva je v písemné podobě a je vytvořena v textu pro snadné čtení. Uživateli jsou srozumitelně vysvětleny všechny náležitosti smlouvy.

5) Po podpisu smlouvy o poskytování služby pracuje s uživatelem klíčový sociální pracovník, tzv. case manager. Case manager koordinuje a metodicky vede další pracovníky – asistenty, kteří uživateli poskytují podporu (např. nácviky dovedností či doprovody).

6) Pro poskytování bezpečné a kvalitní služby vychází case manager z průběžného posuzování míry podpory uživateli.

7) Uživatel se v maximální možné míře účastní plánování poskytované podpory, přičemž má právo rozhodnout, jak bude služba poskytována.

8) Uživatel respektuje předem domluvené dohody s case manažerem a asistenty ve sjednaném individuálním plánu.

9) Uživatel s case managerem minimálně jednou ročně vytváří tzv. velký plán. Ten je vodítkem pro menší (dvouměsíční) plány, na jejichž tvorbě se podílí také asistenti. Na základě plánování a posouzení míry podpory sestavuje case manager s uživatelem týdenní plán asistencí.

10) Služba je realizována formou individuální asistence poskytované uživateli.

11) Asistence je poskytována tak, aby se uživatel naučil co nejvíce využívat vlastních schopností a potřeboval co nejméně pomoci od asistentů.

12) O průběhu služby vedou všichni pracovníci pravidelné záznamy do on-line systému e-Quip.

13) Sociální pracovník pomáhá uživateli s hospodařením s penězi (např. sestavit rozpočet) a s vedením jeho měsíčního vyúčtování. Uživatel může svěřit administrativnímu pracovníku svou měsíční finanční hotovost do úschovy.

14) Uživatel spolu s case manažerem pracuje na zmapování rizikových situací a předcházení jim. Přitom společně vytváří rizikový plán. Uživatel dodržuje domluvené dohody v zájmu svého zdraví a bezpečí.

15) Každý uživatel se zapojuje do běžných činností spojených s péčí o domácnost (nákupy, úklid, praní…). Pokud potřebuje v některé oblasti podporu, pomáhá mu, na základě společné dohody, asistent. Podpora představuje společné jednání.

16) Podpora case managera a asistenta nesmí nahrazovat veřejně dostupné zdroje. Např. mytí oken – pronájem uklízecí firmy/uklízečky.

17) Uživatel může poskytnout kopii svého klíče od bytu organizaci Rytmus. Klíč bude uschován v trezoru organizace a bude použit pouze v případech uvedených ve smlouvě.