Stejná šance – Zaměstnavatel 2018

Tento rok proběhne již osmý ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel 2018, prestižní soutěže zaměstnavatelů, kteří dávají lidem s postižením na pracovním trhu stejnou šanci. Záštitu nad soutěží převzala ministryně práce a sociálních věcí Ing. Jaroslava Němcová, MBA.

Cílem soutěže je ocenit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením  v běžném pracovním prostředí (tzn. v prostředí, kde pracují převážně lidé bez postižení) a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.

Soutěž probíhá v 7 krajích. Ve Středočeském kraji je vyhlašovatelem Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Nominovat zaměstnavatele může kdokoliv vyplněním online nominačního listu na webových stránkách www.rytmusstrednicechy.cz, nebo jej zaslat na adresu krajského vyhlašovatele soutěže. Ale pozor! Sběr nominací je časově omezen, probíhá  od 19. dubna do 19. září 2018. Do soutěže může být nominována firma, která zaměstnává lidi s postižením v běžném pracovním prostředí na pracovišti ve Středočeském kraji.

Nominace vyhodnotí odborná komise. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění zaměstnavatelů se uskuteční v říjnu 2018.

 

CHCI NOMINOVAT ZAMĚSTNAVATELE online nominační list

Nominační list – tištěná verze Plakát k soutěži

Záštita MPSV  
 

Více o historii soutěže na: www.stejnasance.cz.

Kontakt na krajského vyhlašovatele soutěže:

logo_sedeRytmus Střední Čechy, o.p.s.
F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
317 742 742, 773 391 187
benesov@rytmus.org