Fakultativní a doplňkové služby

Fakultativní služba: Doprava klienta 
Pouze ve výjimečných případech – pro klienty služby Podpora samostatného bydlení / Osobní asistence,
kterým nelze zajistit dopravu běžně dostupnou službou
a nedostupnost dopravy pro ně představuje významnou překážku pro běžné činnosti. 

Doprava klienta: 7 Kč / km 
Přistavení vozidla: sazba podle souhrnných kilometrů (cesta za klientem a zpět) 
Benešov / Kutná Hora – 30 Kč 
do 10 km – 40 Kč
do 20 km – 80 Kč
do 30 km – 120 Kč
do 40 km – 160 Kč
do 50 km – 200 Kč
do 60 km – 240 Kč

 

Doplňkové služby: 

Studentská praxe – 500 Kč / započatý týden praxe 
v případě, že praktikant svou činností ušetří personální či finanční výdaje organizace, může být poplatek odpuštěn 

Odborná stáž – 1 000 Kč / den stáže
v případě reciprocity (stáž pracovníků Rytmusu na pracovišti stážisty) může být poplatek odpuštěn 

Odborná konzultace – 200 Kč za každou započatou hodinu
konzultace k diplomovým /bakalářským /absolventským pracím, účast na dotazníkovém šetření 

Metodická podpora – 500 Kč / hod