Doplňkové služby

Ceník doplňkových služeb organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Ceník se týká výkonů poskytovaných mimo sociální služby Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení.

 

Poskytovaný výkon Ceny výkonu
Studentská praxe

500 Kč  / započatý týden praxe

* poplatek může být rozhodnutím ředitele organizace odpuštěn v případě, že praktikant svou činností ušetří personální či finanční výdaje organizace

Odborná stáž

1 000 Kč / den praxe

* poplatek může být rozhodnutím ředitele organizace odpuštěn v případě, že pracovníci Rytmusu Střední Čechy, o.p.s. chtějí absolvovat odbornou stáž na pracovišti stážisty (reciproční výměna) 

Odborná konzultace (př. k diplomovým/bakalářským/absolventským pracím, seminárním pracím, účast při dotazníkovém šetření) 200 Kč za každou započatou hodinu (60min)
Metodická podpora  500 Kč / hodinu