Podpora samostatného bydlení

BENEŠOV
Mgr. Petra POVOLNÁ – vedoucí služby Podpora samostatného bydlení
773 391 184, vedouci.psb@rytmus-sc.cz
Bc. Lucie VILÍMKOVÁ – metodička služby
773 391 181, metodik@rytmus-sc.cz
Anna KREJCÁRKOVÁ, DiS. – sociální pracovnice
777 747 628, krejcarkova@rytmus-sc.cz
Mgr. Ivana PLAČKOVÁ – sociální pracovnice
774 619 850, plackova@rytmus-sc.cz
Monika FRKOVÁ – pracovnice v sociálních službách, klíčová pracovnice
773 391 180, frkova@rytmus-sc.cz
Radka BÁRTOVÁ – asistentka
773 391 203, bartova@rytmus-sc.cz
Michaela ŠOBÍŠKOVÁ – asistentka 
774 665 168, sobiskova@rytmus-sc.cz
Lenka KRÁLOVÁ – asistentka 
774 432 415, kralova@rytmus-sc.cz
Jana KRUPKOVÁ – asistentka 
608 823 087, krupkova@rytmus-sc.cz
Zuzana VYHNALOVÁ – asistentka 
774 348 582, vyhnalova@rytmus-sc.cz
KUTNÁ HORA
Bc. Marcela RUSKOVÁ – vedoucí sužby Podpora samostatného bydlení
773 391 190vedouci.kh@rytmus-sc.cz
Bc. Alena ZÁRUBOVÁ MIRGOVÁ – sociální pracovnice
773 391 143, 
mirgova@rytmus-sc.cz
Zuzana ŘÍHOVÁ – asistentka 
608 634 050, rihova@rytmus-sc.cz
Zdenka SLAVÍČKOVÁ – asistentka 
773 391 192slavickova@rytmus-sc.cz
Miloslava GUDEV – asistentka
773 391 189, gudev@rytmus-sc.cz