Sociální rehabilitace

 BENEŠOV  

Bc. Soňa Bendová
vedoucí služby Sociální rehabilitace – pracoviště Benešov
Tel. 317 742 742, 773 391 182
sonabendova@rytmus.org 

005 Bc. Lucie Vilímková
metodička, sociální pracovnice
Tel. 317 742 742, 773 391 181
lucie@rytmus.org
 007 Jitka Mihaliaková, DiS.
sociální pracovnice
Tel. 317 742 742, 773 391 183
jitka.mih@rytmus.org

Michaela Zavadilová
pracovnice v sociálních službách
Tel. 317 742 742, 608 011 906
zavadilova@rytmus.org

Hana Pilíková
pracovnice v sociálních službách 
Tel. 317 742 742, 774 496 714
hanka.pilikova@rytmus.org
  Romana Nožková
pracovnice v sociálních službách 
Tel. 317 742 742
nozkova@rytmus.org

 

Radka Bártová
pracovnice v sociálních službách – asistentka 
Tel. 317 742 742, 773 391 203
radkabartova@rytmus.org

 

Hana Hrbková
pracovnice v sociálních službách – asistentka 
Tel. 317 742 742

  Dagmar Pálová
pracovnice v sociálních službách – asistentka 
Tel. 317 742 742, 773 391 143
  Zuzana Karlová, DiS.
pracovnice v sociálních službách – asistentka 
Tel. 317 742 742, 773 391 189
 KUTNÁ HORA  
 004 Mgr. Renata Rozová  
vedoucí služby Sociální rehabilitace – pracoviště Kutná Hora
Tel. 327 312 307, 773 391 190
rozova@rytmus.org

Bc. Dana Műllerová
sociální pracovnice
Tel. 327 312 307, 774 983 448
mullerova@rytmus.org
 

Iva Vencovská, DiS.
sociální pracovnice
Tel. 327 312 307, 773 391 204
vencovska@rytmus.org

  Mgr. Lucie Bohuňková
sociální pracovnice
Tel. 327 312 307, 773 391 180
bohunkova@rytmus.org
Monika Hálová, DiS.
pracovnice v sociálních službách
Tel. 327 312 307, 773 391 144
m.halova@rytmus.org
  Andrea Štolbová
pracovnice v sociálních službách 
Tel. 327 312 307, 773 391 191
  Zdeňka Slavíčková
pracovnice v sociálních službách – asistentka
Tel. 773 391 192
asistent.kh@rytmus.org
 

Zuzana Říhová
pracovnice v sociálních službách – asistentka
Tel. 608 634 050
rihova@rytmus.org

  Zdeněk Machota
poradce pro snadné čtení
  Roman Hruška
poradce pro snadné čtení