Užitečné odkazy

www.portal.mpsv.cz
nabídky úřadů práce
www.stejnasance.cz mapování příležitostí pro osoby se znevýhodněním
www.ligavozic.cz liga za práva vozíčkářů
www.helpnet.cz informační stránky pro osoby se specifickými potřebami
www.internetporadna.cz internetová poradna pro osoby se specifickými potřebami
www.neziskovky.cz informační centrum neziskových organizací
www.audy.cz zdavotnické a rehabilitační pomůcky
www.spektravox.cz kompenzační pomůcky
www.zdravotnipotreby.cz rehabilitační a kompenzační pomůcky
www.petit-os.cz počítačové pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
www.bariery.cz/burzaprace nabídka práce pro osoby se zdravotním postižením
www.handisport.cz informační stránky o sportu lidí s postižením
Linka psychopomoci informační leták