Aktuální projekty

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI 

Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu

Doba realizace: 07/2022 – 12/2023

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu, v rámci programu Akcelerátor osamostatňování
Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 


 

 

Terénní služby v regionu Kutnohorska a Benešovska flexibilnější pro klienty v běžném bydlení a zaměstnávání

NA CESTĚ – zvýšení flexibility terénních služeb

Realizace projektu umožní pořídit 2 automobily pro terénní sociální služby – Osobní asistence, Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace. Zvýší se tak jejich flexibilita zejména ve vesnických částech regionů Benešovska a Kutnohorska. Současně se sníží provozní náklady. Poskytované terénní sociální služby umožňují lidem se zdravotním postižením (zejm. s mentálním a kombinovaným, s poruchou autistického spektra) žít běžný život. Lidé se zdravotním postižením nemusí nadbytečně odcházet do pobytových zařízení, příp. tato zařízení mohou opouštět a žít s potřebnou podporou v přirozenějších podmínkách.

Projekt „Terénní služby v regionu Kutnohorska a Benešovska flexibilnější pro klienty v běžném bydlení a zaměstnávání“ registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017343 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


 

Vzdělávací potřeby zaměstnanců organizace jsou v roce 2022 v rámci projektu
„ZLEPŠUJEME SE PRO VÁS“ 
podpořeny z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.