Aktuální projekty

 

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI 

Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu

Doba realizace: 07/2022 – 12/2023

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu, v rámci programu Akcelerátor osamostatňování
Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 


RED – RYTMUS EFEKTIVNĚ & DIGITÁLNĚ
RED (Rytmus Efficiently and Digitally)

Projekt reaguje na dynamický rozvoj organizace a vícezdrojové financování, díky kterému neustále roste objem administrace a řízení. Reflektuje digitální možnosti doby a vyhlašuje STOP zbytečnému papírování a neefektivním procesům. 
Pomocí vhodných digitálních nástrojů zefektivňuje vybrané procesy (hlavně finanční procesy a HR), interní komunikaci i prezentaci služeb. Do organizace zavádí digitální kancelář a nový nástroj na péči o dárce. Zaměří se i na rekonstrukci webu. 

The RED project responds to the dynamic development of the organization, multi-source financing and the associated increase in the volume of administration and management. The main goal of the project is to use suitable digital tools to reach higher efficiency in internal processes, communication and presentation of services. It focuses mainly on financial processes, HR processes, PR and donor care. Thanks to the project, the organization reflects current trends and possibilities of digital technologies. Through more efficient processes it strengthens its capacities, sustainability and quality of service.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund ČR, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska
The project was supported by the OSF Foundation as part of the Active Citizens Fund CR , the aim of which is to support civil society and strengthen the capacities of non-profit organizations. The program is financed from The EEA Grants and Norway Grants

Více o projektu / More about the project


Služba Sociální rehabilitace je finančně podpořena z projektu:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV 

reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063

Cílem projektu Středočeského kraje je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraného druhů sociální služby na území Středočeského kraje. 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus.