Aktuální projekty

Terénní služby v regionu Kutnohorska a Benešovska flexibilnější pro klienty v běžném bydlení a zaměstnávání

NA CESTĚ – zvýšení flexibility terénních služeb

registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017343
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Realizace projektu umožní pořídit 2 automobily pro terénní sociální služby – Osobní asistence, Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace. Zvýší se tak jejich flexibilita zejména ve vesnických částech regionů Benešovska a Kutnohorska. Současně se sníží provozní náklady. Poskytované terénní sociální služby umožňují lidem se zdravotním postižením (zejm. s mentálním a kombinovaným, s poruchou autistického spektra) žít běžný život. Lidé se zdravotním postižením nemusí nadbytečně odcházet do pobytových zařízení, příp. tato zařízení mohou opouštět a žít s potřebnou podporou v přirozenějších podmínkách.


 

OD DĚTSTVÍ K SAMOSTATNOSTI 

Projekt je zaměřen na faktickou terénní podporu a provázení rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (10-15 let) na cestě k běžnému a samostatnějšímu životu. Do standardního konceptu služby osobní asistence přináší větší prostor pro práci s rodinou a okolím dítěte, multidisciplinární přístup a komplexnější podporu zaměřenou na rozvoj soběstačnosti dítěte. Vychází z předpokladu, že včasně získaná zkušenost rodiny s funkční sítí podpory i konkrétními posuny v rozvoji soběstačnosti dítěte zmírňují její obavy a nejistotu a posouvají ji v představách o budoucím životě dítěte blíže k běžnému a samostatnějšímu životu

Doba realizace: 07/2022 – 12/2023

Projekt je realizován za laskavé finanční podpory Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu, v rámci programu Akcelerátor osamostatňování
Výše nadačního příspěvku: 1 058 024 Kč 


Služba Sociální rehabilitace je finančně podpořena z projektu:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV 

reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063

Cílem projektu Středočeského kraje je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraného druhů sociální služby na území Středočeského kraje. 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus.