Z pohledu uživatelů

Bojovat za svá práva by měl každý, ale vždy jen ku prospěchu věci … Já jsem si své právo na to být svéprávný člověk také nakonec vybojovala… Dnes, když píši tenhle článek, se mi to zdá naprosto neuvěřitelné, ale přesto se to stalo… 
Vím, že to moje maminka jistě myslela dobře, když zvažovala, že mě nechá částečně zbavit svéprávnosti… Ale já jsem věděla, že to nemůže udělat… Když jsem se jí na to zeptala, bylo mi řečeno, že prý to dělá ze strachu, abych nenalétla nějakým ,,šmejdům“ tak jako kdysi ona… (to, co máma chce udělat jsem se dozvěděla náhodou, u lékařky).
Já jsem argumentovala tím, že jsem přeci jiná než ona, ale nebylo mi to nic platné… Nikdy mě však nenapadlo, že bych svůj boj za svou svobodu vzdala… Snažila jsem se zachovat si chladnou hlavu, ale moc mi to nešlo… Pak se mi nějakým způsobem podařilo se uklidnit… Doma jsem si v klidu sepsala vše, na co se chci své paní psycholožky zeptat, ale i své argumenty… Potom už mi nezbývalo nic jiného, než věřit, čekat, doufat… Jeden z nejhorších pocitů mého života… Nastal den, kdy jsme odjížděli k mé paní psycholožce… Já jsem si už od rána v duchu opakovala jedinou věc: ,,Nesmíš se vzdát, nesmíš se vzdát, musíš za sebe bojovat, musíš za sebe bojovat…“ Stále dokola… A ono mi to pomohlo, najednou jsem byla v naprostém klidu… U paní psycholožky jsem se posadila, a velice okatě a důležitě jsem vyndala z kabelky malý sešítek se svými argumenty… (nechtěla jsem, a nikdy nebudu chtít mámě a ani nikomu jinému ublížit, jen chci prosadit to, o čem si myslím, že je pro mě dobré…) Paní psycholožka mé argumenty pozorně vyslechla, položila mi pár otázek a docela dlouho jsme si hezky v klidu povídaly… Mezitím ovšem rozčílil můj malý bráška mou maminku, která nemá k rozčílení daleko… Já byla klidná, ona rozčílená… Nikdy nezapomenu na výraz ve tváři paní psycholožky, jakoby říkal: ,,A nejste tu náhodou obráceně?“ Dnes jsem svéprávný člověk, a tvrdím, že naděje je vždycky, stačí se jen nevzdat…

klientka „Rytmusu“
01/2017

Péče Rytmusu je skvělá. Děvčata vyjdou ve všem vstříc, je s nimi skvělá spolupráce. Přizpůsobí se potřebám klienta i rodiny. Všem, kteří si potřebují odpočinout a opustit bez obav své blízké, doporučuji Rytmus. Moc děkujeme.

Eva a Petra V. (matka s dcerou, uživatelkou služby Podpora samostatného bydlení)
12/2017