Jakubův příběh

Rytmus Střední Čechy o. p. s. pomáhá v rámci programu Podporované zaměstnávání lidem se zdravotním postižením najít a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Program je postaven na individuální a osobní podpoře poskytované jak uživatelům služby, tak jejich zaměstnavatelům.

Jakub začal využívat služeb Rytmusu v lednu 2017. Půl roku před tím dokončil studium. Vyučil se prodavačem a udělal si maturitu. Nedařilo se mu však najít práci.  Zakázka byla od začátku celkem jasná – Jakub chtěl najít zaměstnavatele, který by mu dal příležitost. Největším problémem byla pro Jakuba komunikace se zaměstnavatelem a nízká sebedůvěra. Jakub s pracovní konzultantkou hledali možné pracovní uplatnění, vytipovávali společně vhodné pracovní pozice, hledali pracovní inzeráty, zúčastnili se veletrhu pracovních příležitostí a začali oslovovat zaměstnavatele. Během května se podařilo jednání se 2 zaměstnavateli, kteří přislíbili možný nástup do zaměstnání. Jednalo se o pomocné práce v kuchyni restaurace a o vybalování zboží v supermarketu. U druhé z nabídek se podařilo dojednat nástup na dohodu o provedení práce s tím, že si Jakub práci vyzkouší a v případě oboustranné spokojenosti mu bude nabídnuta pracovní smlouva. Koncem května tedy Jakub nastoupil do prodejny Billa spol. s r. o. v Kutné Hoře. Jeho pracovní náplní bylo vybalování zboží v úseku nápojů. První dva týdny měl Jakub na pracovišti asistentku, která mu pomáhala zorientovat se na pracovišti, zvládnout náplň práce a komunikaci s kolegy. Během prvního týdne se stal Jakub téměř samostatným ve zvládání práce a následně asistentka podporu snižovala a poskytovala spíše jen náhled. Ocenit musíme zejména přístup vedoucí prodejny a ostatních kolegů, kteří byli k Jakubovi velice vstřícní a snažili se mu od začátku pomáhat. Ne vždy bylo přivykání na novou práci pro Jakuba jednoduché, ale díky své vytrvalosti a snaze dokázal zaměstnavatele přesvědčit, že je schopen stát se stálým zaměstnancem, který si svou práci odvede. Od září pracuje Jakub v Bille na pracovní smlouvu, a to 6 hodin denně. Vybaluje zboží a pomáhá skladníkovi. Jakub i nadále dochází za pracovní konzultantkou a osvojuje si ještě další dovednosti související se zaměstnáním (plánování směn, kontrola výplatní pásky apod.). Až se i v těchto dovednostech plně osamostatní, bude moci službu ukončit.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 

Musím se přiznat, že jsem nemohl uvěřit, že jsem dostal šanci získat zaměstnání. Myslel jsem, že budu skoro v celém životě bez práce. Našel jsem práci, která mi vyhovuje, co se týče fyzických stránek, ale je pro mě psychicky náročná, hlavně budu mít těžký se smířit se současnou životní kapitolou (změnou), ale jinak jsem rád, že aspoň dělám něco pro své tělo, tím myslím moji sportovní postavu, to rozhodně potřebuji.

Jakub 

Jakub se díky Rytmusu stal více samostatným, sebevědomějším a schopnějším zvládat situace v pracovním procesu, ale i v soukromém životě. To je velký přínos nejen pro něj, ale také pro nás, jeho nejbližší. Jakub potřebuje pomoc a Rytmus  za nás převzal povinnosti a starosti, které souvisí s hledáním zaměstnání i začleněním se v pracovním procesu. Máme velkou radost z jeho pokroků, jak se zapojil a zvládá pracovní nasazení. Hlavně díky pracovní asistenci i konzultacím, které jsou pro něj stále přínosem. Hodně se nám ulevilo. Vládne u nás spokojenost, že se Jakubovi daří, a že zaměstnavatel je vůči němu tolerantní a empatický. Děkujeme všem za pomoc.

Jakubova maminka

U Jakuba oceňuji zejména dochvilnost a velmi zodpovědný přístup k práci. Jakub spolupracuje nejvíce se skladníkem – podařilo se nastavit systém práce, který funguje. To Jakubovi hodně pomohlo. Fungují jako parťáci. Když Jakub v práci chybí, je to znát.
Rytmus nám pomohl zejména při nástupu Jakuba do práce, kdy s ním docházela na pracoviště asistentka. Poskytl nám také informace o tom, v čem potřebuje Jakub na pracovišti podporu. Zpočátku jsem měla z komunikace s Jakubem trochu obavy. Když jsem Jakuba lépe poznala, podařilo se nám společně nastavit vhodný systém komunikace a organizace práce. Jakub potřebuje dobře vysvětlit zadání a dostatek času na zvládnutí nových úkolů – pak odvádí svou práci dobře. Jakubova náplň práce se postupně rozšiřuje. Od nástupu se Jakub výrazně zlepšil v komunikaci s kolegy i zákazníky. Jakub je součástí týmu a beru ho stejně jako ostatní zaměstnance. A stejně tak ho berou i kolegové. S Rytmusem i nadále spolupracujeme. Můžeme se na pracovní konzultantku obracet v případě, že potřebujeme něco vyřešit.

Jakubova vedoucí v práci 

Jakub_2      Jakub_1