Pan Pavel

Nástup do zaměstnání je jeden ze znaků dospělosti a v životě potká každého z nás. Někdy tuto chvíli doprovází těšení, někdy strach a téměř vždy nervozita a očekávání. Pan Pavel se rozhodl všechny tyto pocity prožít s námi.

S Rytmusem začal spolupracovat v únoru roku 2012 v rámci Tranzitního programu (TP) pro studenty Praktické školy.  Během TP se účastnil Job klubů, kde se při skupinových setkáních učil vše potřebné pro získání zaměstnání – např. napsat životopis, připravit se na pracovní pohovor.

Díky exkurzím měl stejně jako jeho spolužáci možnost nahlédnout na různá pracoviště a vidět běžný provoz – lahůdkářství, sběrný dvůr, NAREX Bystřice a další.  Svou individuální praxi absolvoval podle svého přání na statku u koní a velmi se mu líbila. 

V květnu 2017 po ukončení školy a tedy i Tranzitního programu přešel do Podporovaného zaměstnávání a začal hledat zaměstnání. Netrvalo dlouho a na Pavla se v srpnu „usmálo štěstí“.  Našel pracovní místo ve firmě TollNet a.s., kde spokojeně pracuje až do současnosti.  Jeho náplní práce je jednou týdně běžný úklid kancelářských prostor – vysávání, utírání prachu, vynášení košů.  Pavla práce opravdu baví a radost má i z přátelského kolektivu.

První pracovní den Pavla doprovodil do zaměstnání pracovní konzultant – nejen, aby měl Pavel oporu, ale také aby si společně pracoviště prohlédli a poté spolu mohli ošetřit různá rizika. Následující dva měsíce při práci probíhaly asistence. Jednalo se hlavně o pomoc s novými činnostmi – čištění koberců, mytí lednice aj. Pavel se vše učil velmi rychle, je velmi šikovný a postupy si pamatoval. Od listopadu jsme tedy začali asistence i po domluvě se zaměstnavatelem zkracovat, až jsme je ukončili úplně.

Nyní s Pavlem pracujeme na hledání druhého zaměstnání. Chtěl by pracovat ještě další dva dny v týdnu. Líbila by se mu práce v obchodě, u koní anebo opět úklid. Tak uvidíme, jestli se na nás ,,usměje štěstí“ i tentokrát? J

Co o své práci říká Pavel?

Nejvíc mě baví luxování a čištění koberců. Jsem rád, že mám práci v hezkém prostředí – kanceláře, ve kterých uklízím, se mi moc líbí a z oken je krásný výhled. Rozumím si s panem vedoucím, je na mě moc hodný, stejně jako ostatní kolegové. Do práce se vždycky moc těším, je tam legrace

Hodnocení současného zaměstnavatele..

Pavla musím jednoznačně pochválit. Spolupráce s ním je bezproblémová. Požadovanou práci se dokázal velice rychle naučit a nyní ji provádí samostatně bez asistence. Svou práci dělá pečlivě a spolehlivě. Do budoucna počítáme, že by mohl rozšířit rozsah i složitost prováděných prací. Jeho přístup je přátelský a dobře se s ním komunikuje.

 A jak vnímá spolupráci s „Rytmusem“ třídní učitelka z PŠ?

Dlouholetou spolupráci s agenturou Rytmus můžu hodnotit jen kladně. Je přínosem nejen pro žáky, ale i pro práci učitelů. Ve spolupráci s agenturou Rytmus jsme se věnovali nejen zlepšení komunikačních dovedností, ale především se žákům dostalo průpravy k získání pracovního uplatnění. Měli jedinečnou příležitost v rámci exkurzí vidět a vyzkoušet si několik profesí na otevřeném trhu práce. Na závěr své docházky do Praktické školy dvouleté se každý žák zúčastnil souvislé 3měsíční praxe. Jednou týdně po dobu 3 měsíců docházeli do zaměstnání. Pracovníci Rytmusu našli vhodného zaměstnavatele, přičemž respektovali přání studentů. Na pracoviště žáky vždy doprovázel asistent z agentury. Přímá podpora se postupně měnila ve vzdálenou asistenci. V závěru praxe byla většina studentů schopna pracovat samostatně. Všichni si odnesli z praxe zpětnou vazbu. Zjistili, co se jim podařilo a naopak v čem by se mohli zlepšovat. Spolupráci s agenturou Rytmus vnímám jako úžasné propojení školy s praxí. Žáci mají možnost setkávat se a komunikovat s „cizími“ lidmi. Pracovat a pohybovat se v novém prostředí, mimo budovu školy a především vyzkoušet si nacvičované pracovní dovednosti v praxi a získat návyky potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě.

 

Pavel