Zásady zpracování osobních údajů

Pro uživatele našich sociálních služeb, opatrovníky, zájemce o služby …

Vaše soukromí je pro nás důležité, proto: 

 • Zpracováváme pouze ty údaje, které opravdu potřebujeme.
 • Uchováváme je pouze po nezbytnou dobu.
 • Osobní údaje máme řádně zabezpečeny.
 • Naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Informace o Vás poskytneme třetím osobám pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.
  Výjimkou jsou případy, kdy jsme povinni tak učinit – např. v rámci kontrol, inspekcí, apod.  
 • Můžete se kdykoliv podívat, jaké informace o Vás zpracováváme.
  Můžete nahlédnout do písemné složky i elektronických záznamů v počítači.
 • Na ochranu Vašich osobních údajů u nás dohlíží odpovědný pracovník.
  V případě, že budete mít pochyby o zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte ho kontaktovat. 

Odpovědný pracovník pro ochranu osobních údajů


 

Bc. Lucie Vilímková
zástupkyně ředitelky
metodička
Tel. 773 391 181
metodik@rytmus-sc.cz