Principy naší práce

Naše práce je založena na těchto principech:

Prosazujeme rovnost v právech a povinnostech
Naše práce vychází z přesvědčení, že lidé se zdravotním postižením jsou rovnoprávnými občany a směřuje k tomu, aby měli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními. Naše uživatele podporujeme v aktivním využívání práv i odpovědném plnění povinností. 

Zpřístupňujeme, co je běžné
Podporujeme uživatele, aby mohli žít běžným způsobem života, podle svých představ.

Jsme vnímaví k individualitě a hledáme tvůrčí cesty
Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách i schopnostech. Vycházíme z jeho představ a možností, z práva na osobní volbu životního stylu. Služby přizpůsobujeme lidem, nikoli naopak. Reflektujeme individuální potřeby a hledáme cesty, jak je naplnit.

Zlepšujeme se
Záleží nám na kvalitě. Služby poskytuje tým kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou podporováni v dalším profesním rozvoji.

Podporujeme aktivní zapojení
Uživatele, případně jeho blízké okolí, zapojujeme do aktivní spolupráce. Podporujeme je v jejich samostatnosti, při rozhodování a v přijetí vlastní odpovědnosti. Poskytujeme jim pouze takovou podporu, která vyrovnává jejich znevýhodnění.