2018

Individuální dárci:
Paní Olmrová I paní Kyloušková a První jazyková základní škola v Praze 4

Firemní dárci:
Sprinkler Group s.r.o. I VHS Benešov, s.r.o. I Renault – Autosab s.r.o. I BAEST Machinery Holding, a.s. I Agrofarma Škvor I SPORT Šefčík I Office Depot

Města, obce:

Nadace, nadační fondy:
Tříkrálová sbírka – Charita České republiky

Benefice a jiné akce:

  • 4.ples kutnohorských neziskovek
  • 7.národní setkání poskytovatelů služby Podpora samostatného bydlení – MAS Posázaví I Benea s.r.o.
  • Výročí 10 let pracoviště v Kutné Hoře
  • Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 – David Hanzlík – Malostranská beseda a.s. I paní Markéta Puršlová Melechovská I pan Pavel Goby I členové kapely Czech it
  • Vernisáž výstavy 15 let Rytmusu a výstava – pan Růžička I pan Mikuláš za BILLA ČR, spol.s.r.o. I dipl.um. Ctirad Sedláček a soubor žáků a studentů I Mgr. Veronika Kondrátová I pan Michael Povolný
  • Vánoční koncert nejen barokní hudby – dipl.um.Ctirad sedláček I soubor Musica Diversata I pan farář Timko

Veřejnou sbírku podpořili:

  • Zlatá husa Bedrčská, 16.ročník – SDH Bedrč
  • Rozsvěcení vánočního stromu – KIC Benešov