7 Statečných

 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. se stal jednou ze 7 vybraných organizací, která prochází řízeným změnovým procesem. Zvyšování kvality řízení se skládá z facilitovaného hodnocení procesů v organizaci, sestavení plánu podpory v oblasti řízení a jeho realizace. Jednotliví členové managerského týmu Rytmusu využívají cíleného vzdělávání zaměřené na upevnění a zvýšení dovedností v oblasti řízení společnosti.

Vzdělávací agentura Tudytam disponuje definovanými kritérii kvality řízení a metodikou pro jejich posuzování. Podle ní vedení organizace a služeb cíleně pracuje na konkrétních procesech, které zlepšuje. Tudytam a Rytmus Střední Čechy jsou společně přesvědčeni, že organizace, které dlouhodobě skvěle pomáhají lidem, musí být také skvěle řízeny. Zlepšování v řízení je efektivní, když vychází z hodnocení stávajícího stavu organizace a k dalšímu rozvoji využívá externí podporu a profesní statečnost klíčových osob v managementu.

https://tudytam-vzdelavani.cz/7-statecnych/

Za Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Mgr. Pavla Fleischhansová
Koordinátorka pro projekt 7 Statečných