Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

Služba Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace je finančně podpořena z projektu:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

 

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území Středočeského kraje.

Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.

Realizátorem projektu je Středočeský kraj.