Pomoc v běžném životě – auto pro terénní službu

Tento Projekt byl realizován z projektu MŮJ KRAJ
– Participativní rozpočet Středočeského kraje

Cílem projektu je pořídit osobní automobil pro registrované terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace a zvýšit tak jejich dostupnost pro lidi se zdravotním postižením v regionech Benešovsko, Vlašimsko a Voticko.

Přínos projektu:  Auto bude využívat 14 pracovníků sociálních služeb, kteří poskytují služby zejména lidem s mentálním a kombinovaným postižením, s duševním onemocněním nebo poruchou autistického spektra. Ročně pomohou minimálně 35 lidem, kteří potřebují rozsáhlejší podporu přímo v terénu – v domácnosti nebo v zaměstnání. Umožní jim žít (s podporou) tak, jak je běžné.

Zahájení realizace: 08/2020