Osobní asistence

 

 

 

V osobní asistenci poskytujeme dětem se zdravotním postižením ve věku od 7 do 15 let takovou podporu, aby mohly žít běžný život jako jejich vrstevníci, a rodinám a dalším pečujícím osobám nezbytný prostor pro odpočinek a seberealizaci. 

Služba umožňuje dětem

 • mít zajištěnou podporu a péči o sebe, zejména v oblasti hygieny, oblékání a stravování
  a dle svých možností se v těchto činnostech postupně osamostatňovat;
 • aktivně trávit volný čas – podle toho, co ho baví a dělá mu radost
  (s podporou navštěvovat běžné kroužky, účastnit se různých zájmových aktivit);
 • navazovat a udržovat kontakty s vrstevníky;
 • s podporou zvládat konkrétní cestu – do školy / ze školy, k prarodičům, apod.;
 • komunikovat (kromě rodiny a učitelů) také s jinými dospělými lidmi;
 • poznávat místo, ve kterém žije (obec, nebo jen část obce) a více se v něm orientovat;
 • dle svých možností se také zapojovat do péče o společnou domácnost.

Službu poskytujeme v přirozeném prostředí dítěte, v čase a rozsahu, který odpovídá jeho potřebám (a potřebám rodiny).

Komunikační bariéry nebo projevy chování náročného na péči pro nás nejsou důvodem k odmítnutí zájemce. Naším prvotním zájmem je hledat cesty, jak se s dítětem domluvit (alternativní formy komunikace), porozumět projevům jeho chování a se zapojením nejbližšího sociálního okolí nastavit vhodnou podporu a pomoc (dítěti, i rodině).

Běžná provozní doba služby: pondělí – pátek, 11:30 – 20:00 hod. Po vzájemné dohodě zajišťujeme asistence i mimo tuto dobu – dle potřeb dítěte /rodiny  a aktuální kapacity služby.     

Službu zajišťujeme na území Středočeského kraje – v regionech Benešovska, Vlašimska a  Voticka, Prahy-východ/západ a Sedlčanska. Orientačně s dojezdovou vzdáleností do 30 km od Benešova. V případě volné kapacity službu zajišťujeme i ve vzdálenějších oblastech.

Kolik služba stojí:

Služba Osobní asistence je ze zákona zpoplatněna. Cena služby se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Cena 1 hod asistence: 125 Kč
Pokud není asistence poskytována celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Pokud máte zájem dozvědět se o službě víc, neváhejte a kontaktujte nás: 
vedoucí služby – tel.: 773 391 184 / email: vedouci.psb@rytmus-sc.cz
Rádi se s Vámi domluvíme na osobní schůzce (zpravidla do 7 dnů).