Podpora pro samostatný život

Naše organizace uspěla v otevřené výzvě, kterou vyhlásil Nadační fond AVAST. Projekt „Podpora pro samostatný život“ byl podpořen částkou 470 000,- Kč. Projektové aktivity se měly rozeběhnout od 1. 10. 2015, ale z personálních důvodů to nebylo možné, a tak počítáme s tím, že projekt začne 1. 1. 2016 a skončí 31. 12. 2016.

A jak vypadají cíle tohoto projektu? Díky podpoře NF AVAST bude v roce 2016 podpořeno celkem 10 uživatelů, z toho:

  • 5 uživatelů v Podporovaném zaměstnávání, 2 uživatelé najdou zaměstnání
  • 2 uživatelé v Podpoře samostatného bydlení, 1 uživatel si najde byt, podepíše nájemní smlouvu
  • 3 uživatelé v Kurzech sociální rehabilitace, 1 uživatel absolvuje některý z akreditovaných rekvalifikačních kurzů

U všech podpořených osob dojde ke zvýšení jejich sociálních dovedností a u minimálně 4 osob dojde k naplnění cíle, který si vytyčily na začátku služby. Díky podpoře ze strany NF AVAST, bude podpořena i naše kapacita pro práci se zájemci a čekateli na službu. Zvýší se tak efektivita práce s cílovou skupinou, protože při dlouhých čekacích dobách klesá motivace některých čekatelů a žadatelů.

Cíle tohoto projektu budeme realizovat na obou našich pracovištích v Benešově a v Kutné Hoře.

Děkujeme NF AVAST za podporu a nezbývá, než si popřát hodně sil a odvahy do tohoto projektu.

NF_avast