S Rytmusem do práce

Finanční podpora: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Období realizace: 15.3.2013 – 14.5.2015
Realizátor: Rytmus Benešov, o.p.s.
Místo realizace: Benešovsko, Kutnohorsko
Popis projektu: Projekt umožňuje lidem se zdravotním postižením zlepšit sociální a pracovní dovednosti, a tak zmírnit sociální vyloučení z běžné společnosti a zapojení se na trh práce.

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením – zejména lidí s mentálním postižením a lidí s duševním onemocněním

Cíle projektu:

  • Podpořit motivaci a zvýšit míru samostatnosti osob se zdravotním postižením v dovednostech a schopnostech souvisejících se zapojením do společnosti, zejména na trh práce.
  • Spolupracovat a podpořit zaměstnavatele při zaměstnávání osob z cílové skupiny.
  • Poskytovat pracovní a sociální poradenství osobám z cílové skupiny.
  • Nabízet akreditované i neakreditované kurzy osobám z cílové skupiny, které jsou zaměřené na sociální a pracovní dovednosti.
  • Vytvoření míst na zkoušku a nových pracovních míst pro osoby z cílové skupiny.

Klíčové aktivity:

  • Motivace, aktivizace a podpora sociálních dovedností – realizace motivačních kurzů pro osoby se zdravotním postižením s podporou lektora a s pomocníkem lektora, který je zástupcem cílové skupiny. Kurz bude zaměřen na trénink sociálních a pracovních dovednsotí potřebných k návratu a dlouhodobému působení v běžné společnosti a na trhu práce.
  • Poradenské činnosti individuální a skupinové – poskytování pracovního poradenství a individuálně potřebné míry podpory při návratu do společnosti a na pracovní trh. Individuální podpora je doplněna o skupinovou podporu osob z cílové skupiny.
  • Profesní vzdělávání – rekvalifikační a vzdělávací kurzy – poskytované kurzy vedou k získání nové kvalifikace nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, např. rekvalifikační kurz Obsluha PC, pomocný administrativní pracovník, samostatné cestování, hospodaření s penězi.
  • Místa na zkoušku – umožňují osobám z cílové skupiny ověřit si získané znalosti a dovednosti na pracovišti a následně zvýšit možnost získání a udržení si vhodného pracovního místa na otevřeném trhu práce.
  • Vytvoření pracovních míst, poradenství a podpora – vytvoření pracovních míst na dobu určitou s píspěvkem na mzdu, podpora osob z cílové skupiny přímo na pracovišti, podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání osob z cílové skupiny

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Aktivity v rámci projektu CZ. 1.04/3.3.05/96.00179 „S Rytmusem do práce“ jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.