Zlepšujeme se pro Vás

Vzdělávací potřeby zaměstnanců organizace byly v roce 2022 v rámci projektu
„ZLEPŠUJEME SE PRO VÁS“ 
podpořeny z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.