Individuální projekt – Benešov

Individuální projekt: Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji
SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ R-14/21-2011  REGION BENEŠOV

Objednatel: Středočeský kraj
Financováno: na základě rozhodnutí č. OPLZZ – ZS22 – 11/2009 o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl: Zajistit sociální službu v regionu Kutná Hora v takovém rozsahu a kvalitě, aby byla zaručena její odpovídající úroveň a dostupnost pro sociálně vyloučené nebo ohrožené osoby, a aby docházelo k naplňování cílů této sociální služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, případně i jejich návrat a uplatnění na trhu práce.

Sociální rehabilitace ambulantní
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sociální služby sociální rehabilitace ambulantní dle ustanovení § 70 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba bude obsahovat tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina: služba sociální rehabilitace – ambulantní je určena pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené. Služby mohou být poskytovány výhradně osobám z daného regionu Středočeského kraje.

Doba realizace: 15.8.2011 – 30.11.2013

 esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ financovaným na základě rozhodnutí OPLZZ-ZS22-11/2009 o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  Evropského sociálního fondu.