Rytmus zvyšuje kvalitu

Rytmus zvyšuje kvalitu – revize a dopracování systému vnitřní metodiky organizace

Finanční podpora: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

 

Období realizace: 1.7.2010 – 31.12.2011
Realizátor: Rytmus Benešov, o.p.s.
Popis projektu: Projekt je zaměřen na rekonstrukci, doplnění a aktualizaci vnitřní metodiky organizace, která bude v konečném výsledku zcela odpovídat Standardům kvality sociálních služeb.

Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám – organizace Rytmus Benešov, o.p.s.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnit práci s uživateli služby (převážně lidé s mentálním postižením) v organizaci prostřednictvím uvedení systému vnitřní metodiky organizace do stavu, který bude zcela vyhovovat Standardům kvality sociálních služeb (SQSS).

Klíčové aktivity

  • Autodiagnostika vnitřní metodiky organizace – Analýza stávajícího systému vnitřní metodiky organizace. Vytvoření seznamu vnitřních předpisů s popisem nedostatků a potřebných změn. Vytvoření seznamu předpisů, které bude třeba vypracovat.
  • Odborná konzultace s externistou – Externista v úzké spolupráci s pracovníkem organizace provede analýzu vnitřní metodiky, porovná ji s požadavky SQSS a vydá doporučení k úpravám.
  • Práce na vnitřní metodice – dle doporučení externího konzultanta, inspektora kvality sociálních služeb
  • Evaluace – vyhodnocení s externistou – Kontrola upravené vnitřní metodiky a vystavení evaluační zprávy.

Výstupy projektu ke stažení

Tisková zpráva k zahájení realizace projektu
Inzerát: Rytmus Benešov, o.p.s. hledá externího konzultanta