S.U.P.R.

Projekt S.U.P.R. byl podpořen:

CIP EQUAL v rámci tématické priority 9.1. Zlepšování zaměstnanosti, opatření 1.1. Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1 a 3, Akce 3.

Projekt navazuje na projekt č.084 Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné firmy, který byl také podpořen CIP EQUAL v letech 2005 – 2007.

Období realizace: 15.6.2007 – 31.8.2008
Projekt je realizován v Ústeckém, Libereckém, Středočeském a Pardubickém kraji.
Realizátor: o.s. Rytmus
Role Rytmus Benešov, o.p.s.: partner pro Středočeský kraj
Partnerem projektu je Česká Unie pro podporované zaměstnávání.

Klíčové aktivity projektu:

  • Uspořádání soutěže STEJNÁ ŠANCE – Zaměstnavatel 2008: Soutěž slouží k oceněné společensky odpovědných firem v oblasti zaměstnávání a k jejich zviditelní v daném regionu a na webových stránkách www.rytmus.org/stejnasance. Soutěž je určena všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají lidi se znevýhodněním a zároveň nejsou chráněnou dílnou s více jak 50% těchto zaměstnanců.
  • Úprava a provoz portálu WWW.RYTMUS.ORG/STEJNASANCE: Portál je informačním a inzertním webem, kde je možné umístit nabídku pracovního místa pro osobu se znevýhodněním nebo se dozvědět více o konceptu společenské odpovědnosti v oblasti zaměstnávání, finančních výhodách, legislativě a o příkladech dobré praxe.
  • Organizace seminářů pro zaměstnavatele: Semináře představují koncept společensky odpovědné firmy, informují zaměstnavatele o možnosti a způsobech zaměstnávání osob se znevýhodněním a seznamují je s konkrétními příklady dobré praxe v daném regionu.
  • Provedení Auditů příležitostí pro podporované zaměstnávání ve firmách: Audit pracovních příležitostí je pro-aktivní nástroj vyhledávání/ vytváření pracovních pozic nebo činností ve společensky odpovědných firmách, který pomůže firmám splnit zákonné kvóty zaměstnávání osob se zdravotním postižením a snížit tak finanční odvody do státního rozpočtu. Výstupem auditu je vytipování vhodných pracovních pozic i zaměstnanců se znevýhodněním.
  • Organizace Job klubů pro klienty agentur: Job klub je pravidelný skupinový trénink pracovních a sociálních dovedností potřebných k získání a udržení si pracovního místa. Tématy job klubů je např. nácvik jak správně napsat životopis, zvládat pohovor, nástup do práce nebo roli v pracovním kolektivu.