Rytmus opět na akci „ZLATÁ HUSA BEDRČSKÁ“

Děkujeme organizátorům šestnáctého ročníku akce „ZLATÁ HUSA BEDRČSKÁ“, že jsme mohli připravit pečínku pro účastníky akce. V rámci připraveného programu jsme…

Medializace naší práce …

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. podporuje firmy na Benešovsku při zaměstnávání lidí s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Cílem spolupráce je…