Posláním Rytmusu je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít mezi jinými lidmi podle svých přání a představ.

Rytmus pomáhá lidem se zdravotním postižením

  • pracovat

  • bydlet

  • učit se novým věcem.

 

Jak se stát klientem Rytmusu? 

 

Člověk se na Rytmus může obrátit telefonicky,

nebo přijít osobně.

Pokud se chce dozvědět informace o službách Rytmusu,

domluví si schůzku s vedoucí služeb v Rytmusu.

 

Na schůzce se může dozvědět,

jaké služby Rytmus nabízí,

pro koho a za jakých podmínek.

Může se zeptat na to, co ho zajímá.

Pokud člověk hledá určitou pomoc,

dozví se, jestli je Rytmus to pravé místo,

které hledá.

 

Na první schůzce probíhá vzájemné zjišťování,

zda člověk patří do skupiny nabízené služby v Rytmusu

a zda je pro něj určitá služba ta pravá.  

 

Pracovník Rytmusu zjišťuje,

co člověk chce nebo potřebuje.

Také se ptá na jeho životní situaci.

Životní situace je celkový stav,

jak se člověk cítí, jak žije,

jaké má zdravotní omezení.

V tomto okamžiku je člověk zájemcem o službu.

 

Pokud se člověk rozhodne využívat

některou ze služeb Rytmusu,

je domluvena schůzka

s klíčovým pracovníkem služby v Rytmusu.

Klíčový pracovník služby je pracovník,

který má danou službu na starosti.

Pracovník si zjišťuje dovednosti zájemce

a jaký tip pomoci potřebuje.

 

Může se stát,

že ve službě není volné místo.

V takovém případě je zájemce zařazen do pořadníku

a stává se z něj čekatel.

Čekatel čeká, až se ve službě uvolní místo

a přijde na něj řada.

 

Pokud se ve službě uvolní místo,

je čekatel osloven

a začne se jednat o spolupráci.

Pokud je ve službě volné místo,

může člověk vstoupit rovnou do služby.

V takovém případě člověk přeskočí dobu,

kdy je čekatelem.

 

Podpisem smlouvy o službě

se z čekatele stává uživatel služby.

Společně se svým klíčovým pracovníkem

si domlouvají, co přesně budou dělat.

Vytváří spolu individuální plán.

 

Individuální plán je plán pro konkrétního člověka,

který se chce něco naučit a něčeho dosáhnout.

Do tohoto plánu se zapisují všechny kroky,

které je nutné udělat,

aby člověk dosáhl toho, co chce.

Podle individuálního plánu se pak řídí celá služba.

Plán se může v průběhu času měnit nebo doplňovat.