Poradní tým

Poradní tým jsou lidé se zdravotním postižením,
kteří mají problémy s učením a čtením.
Poradní tým spolupracuje s Rytmusem.
Říká se jim poradci.Poradci pomáhají pracovníkům Rytmusu
s úpravou těžkých a složitých textů.
Poradci upravují texty do jednodušší podoby
podle speciálních pravidel.Poradci nejprve přečtou větu nebo odstavec
a za pomoci kartiček hlasují,
jestli textu rozumí.
Pak si o tom povídají
a hledají jednodušší výrazy.

Poradci upravili například tyto texty:

  • Informační letáky pro uživatele

  • Smlouva o poskytování služby podporované zaměstnávání

  • Pravidla úspěšné komunikace

  • Informace o podávání a vyřizování stížností

  • Texty na internetových stránkách organizace Rytmus

Poradní tým se schází pravidelně
jednou za týden na 1,5 hodiny.
Nyní jsou v Rytmusu 3 poradci.