Naše služby

Rytmus nabízí více služeb,

z kterých může zájemce vybírat.

 

Zde jsou vypsány:

 

Podpora samostatného bydlení

Je služba, která pomáhá člověku

v postupném přechodu do samostatného života,

najít bydlení,

osamostatnit se a žít ve vlastním bydlení.

 

Sociální rehabilitace

V sociální rehabilitaci je zahrnuto více programů,

které může zájemce využít.

Jsou to tyto programy:

 

Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání pomáhá člověku najít

a udržet si práci

v běžném pracovním prostředí

a pomáhá člověku zvyšovat pracovní dovednosti.

Prohlédnout leták

 

Tranzitní program

Tranzitní program pomáhá připravit

dospívajícího studenta praktické školy na dospělý život,

na budoucí povolání

a pomáhá mu utvořit si představu o tom,

co to znamená pracovat.

Prohlédnout leták

 

Kurzy na zvyšování dovedností

Kurzy na zvyšování dovedností

pomáhají zvýšit konkrétní dovednosti

a osamostatnit se v různých oblastech

jako je vaření, hospodaření s penězi,

práce na počítači,

cestování nebo plánování volného času.

Prohlédnout leták

 

Podpora při uplatňování práv

Podpora práv je program, 

který lze využít pro spolupráci,

která netrvá dlouhou dobu.