Podpora samostatného bydlení

Pro koho je služba určena:

Služba Podpora samostatného bydlení je určena pro lidi se zdravotním postižením od 16 do 80 let věku, kteří chtějí žít v běžném prostředí a potřebují k tomu osobní podporu.

Službu využívají lidé, kteří:

 • žijí v samostatné domácnosti,
 • žijí ve svém domově společně se svou rodinou, nebo
 • chtějí opustit pobytová zařízení, žít samostatně.

Služba umožňuje lidem se zdravotním postižením žít (s podporou) běžný život.
Zejména: 

 • vytvořit si představu o vhodném bydlení; 
 • nalézt vhodné bydlení; 
 • co nejsamostatněji se starat o svou domácnost; 
 • co nejsamostatněji se starat o svou osobu a své zdraví;
 • trávit volný čas podle svých představ; 
 • využívat běžné služby;
 • rozhodovat se a umět si říci o podporu;
 • žít v běžných vztazích s rodinou a ostatními lidmi (přátelé, sousedé, lidé z okolí, …);
 • vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech;
 • zajistit si potřebné finanční prostředky. 

Nabízíme:

 • službu šitou na míru
 • službu směřující ke zvýšení samostatnosti v běžném životě

Lidé využívají podporu ve svém přirozeném prostředí, například při:

 • úklidu a udržování domácnosti
 • přípravě jídla a nákupech
 • hospodaření s penězi
 • cestování do práce, k lékaři, na návštěvy
 • hledání a zařizování vlastního či nájemního bytu
 • jednání na úřadech
 • uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • plánování a zařizování si volného času, setkávání s přáteli

Běžná provozní doba terénní práce (asistence v domácnostech, při využívání běžných služeb, kontakt s okolím klienta) je v pracovní dny od 7:00 do 22:00. Asistence mimo tuto dobu, včetně svátků a víkendů jsou zajištěny po vzájemné dohodě, dle potřeb klienta a aktuální kapacity služby.

Kolik služba stojí:

Služba Podpora samostatného bydlení je ze zákona zpoplatněna. Cena služby se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Uživatel platí za 1 hodinu asistence částku určenou ceníkem výkonů služby Podpora samostatného bydlení. Pokud není asistence poskytována celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Cena 1 hod asistence: 125 Kč 

Jak služba probíhá: 

 • S uživatelem služby spolupracuje klíčový sociální pracovník, který společně s ním, příp. i jeho nejbližším sociálním okolím, plánuje průběh služby a nastavuje míru potřebné podpory a vede další pracovníky, kteří se podílejí na poskytování podpory – asistenty.
 • Podpora je uživateli poskytována v terénu, v jeho přirozeném prostředí (v domácnosti, při využívání běžných služeb, … ).
 • Služba směřuje ke zvýšení samostatnosti jejích uživatelů. Míra poskytované podpory se postupně snižuje. V případě, že uživatel již nepotřebuje podporu (je samostatný, má možnost využívat přirozenou podporu – soused, dobrovolník, přítel, atd.), je služba ukončena.
 • Doba poskytování služby není omezena žádnou lhůtou. Služba může probíhat neomezeně dlouho.

Pokud máte zájem dozvědět se o službě víc, neváhejte a kontaktujte nás. 
vedoucí služby na Benešovsku – tel.: 773 391 184 / email: vedouci.psb@rytmus-sc.cz
vedoucí služby na Kutnohorsku – tel.:  773 391 190 /  email: vedouci.kh@rytmus-sc.cz
Rádi se s Vámi domluvíme na osobní schůzce (zpravidla do 7 dnů).