Podpora samostatného bydlení

O službě 

Pro koho je služba určena:

Služba Podpora samostatného bydlení je určena pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením od 16 do 80 let věku, kteří chtějí žít v běžném prostředí a potřebují podporu.

Službu poskytujeme lidem, kteří:

 • žijí v samostatné domácnosti
 • žijí ve svém domově společně se svou rodinou
 • chtějí opustit pobytová zařízení, žít samostatně.

Služba nedisponuje technickým vybavením a odbornými kompetencemi pro práci s cílovou skupinou lidí se smyslovým postižením. 
Službu nelze poskytovat v místech s dojezdovou vzdáleností větší než 30 km od pracoviště.

Cíle služby: 

 • Vytvořit si představu o vhodném bydlení. 
 • Nalézt vhodné bydlení. 
 • Co nejsamostatněji se starat o svou domácnost. 
 • Co nejsamostatněji se starat o svou osobu a své zdraví. 
 • Trávit volný čas podle svých představ. 
 • Využívat běžné služby. 
 • Rozhodovat se a umět si říci o podporu. 
 • Žít v běžných vztazích s rodinou a ostatními lidmi (přátelé, sousedé, lidé z okolí, …). 
 • Vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech. 
 • Zajistit si potřebné finanční prostředky. 

Nabízíme:

 • službu šitou na míru
 • službu směřující ke zvýšení samostatnosti v běžném životě

Naši klienti využívají podporu ve svém přirozeném prostředí, například při:

 • úklidu a udržování domácnosti
 • přípravě jídla a nákupech
 • hospodaření s penězi
 • cestování do práce, k lékaři, na návštěvy
 • hledání a zařizování vlastního či nájemního bytu
 • jednání na úřadech
 • uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • plánování a zařizování si volného času, setkávání s přáteli

Provozní hodiny:

Běžná provozní doba terénní práce (asistence v domácnostech, při využívání běžných služeb, kontakt sokolím uživatele) je v pracovní dny od 7:00 do 22:00. Asistence mimo tuto dobu, včetně svátků a víkendů jsou zajištěny po vzájemné dohodě, dle potřeb a aktuální kapacity.

Běžná provozní doba na pracovišti je v pracovní dny od 8:00 do 16:00. V rozsahu pracovní doby probíhá plánování s uživateli, přípravy, administrativní práce, vyřizování telefonátů, jednání s partnery atd.

Kolik služba stojí:

Služba Podpora samostatného bydlení je ze zákona zpoplatněna. Cena služby se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Uživatel platí za 1 hodinu asistence částku určenou ceníkem výkonů služby Podpora samostatného bydlení. Pokud není asistence poskytována celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Cena 1 hod asistence: 110 Kč 

Jak služba probíhá: 

 • S uživatelem služby spolupracuje klíčový sociální pracovník, který společně s ním, příp. i jeho nejbližším sociálním okolím, plánuje průběh služby a nastavuje míru potřebné podpory a vede další pracovníky, kteří se podílejí na poskytování podpory – asistenty.
 • Podpora je uživateli poskytována v terénu, v jeho přirozeném prostředí (v domácnosti, při využívání běžných služeb, … ).
 • Služba směřuje ke zvýšení samostatnosti jejích uživatelů. Míra poskytované podpory se postupně snižuje. V případě, že uživatel již nepotřebuje podporu (je samostatný, má možnost využívat přirozenou podporu – soused, dobrovolník, přítel, atd.), je služba ukončena.
 • Doba poskytování služby není omezena žádnou lhůtou. Služba může probíhat neomezeně dlouho.

Kontaktní osoba:  Mgr. Petra Povolná, vedoucí služby

 

 

Informační leták o službě

 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby Podpora samostatného bydlení  – Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

 

 

Služba Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace je finančně podpořena z projektu:
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území Středočeského kraje.
Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.
Realizátorem projektu je Středočeský kraj.