Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

loga_OPZ_SK

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

 Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

  • Služba Podpora samostatného bydlení je realizována na základě Veřejnoprávní smlouvy č.S-14638/SOC/2016  v období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019.
  • Cílem služby je podporovat lidi se zdravotním postižením v samostatném životě v běžném prostředí.
  • Služba je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou ve věku 16 až 80 let.
  • Služba je realizována na pracovišti v Benešově a v Kutné Hoře, celkově službu využije 19 uživatelů.
  • Více informací o službě